wybrane problemy ewaluacji co to znaczy
Co znaczy ewaluacji ekonomicznej w opiece?. Co to jest metody wykonania ewaluacji ekonomicznej dla.

Czy pomocne?

Wybrane problemy ewaluacji ekonomicznej w opiece zdrowotnej

Definicja z ang. Selected problems of economic evaluation in health care, z niem. Ausgewählte Probleme der ökonomischen Evaluation im Gesundheitswesen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,100 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.14 kg
Zagadnienia: wybrane problemy ewaluacji
ISBN: ISBN 83-88261-30-4
Opis: W książce zawarto podstawowe wiadomości nt. istoty, celów i metody wykonania ewaluacji ekonomicznej dla potrzeb kierowania w systemie opieki zdrowotnej. Przedstawiono szczegółowy algorytm jej wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem procedury dyskontowania i analizy wrażliwości. Ewaluacja ekonomiczna prowadzona w oparciu o wybraną technikę analizy (badanie typu wydatek - korzyść, (badanie typu wydatek - sukces, (badanie typu wydatek - użyteczność) może stanowić narzędzie oceny i alokacji zarówno w skali mechanizmu, jak i poszczególnych podmiotów wykonujących świadczenia zdrowotne. Jednakże każda z nich posiada własną specyfikę i ściśle określone uwarunkowania. Możliwości praktycznego ich zastosowania dotyczą między innymi alternatyw organizacyjnych, terapeutycznych (w tym leków), technologicznych, diagnostycznych. Zaprezentowano szereg przykładów wykorzystania wybranych technik dewaluacyjnych w państwach europejskich i USA. W książce przedstawiono także przykłady wykorzystania wybranych typów technik ewaluacyjnych do oceny alternatywnych metod leczenia i profilaktyki w Polsce. (badanie została przeprowadzona w oparciu o dane liczbowe pochodzące z konkretnych podmiotów. Przeanalizowano uzyskane wskaźniki efektywności ekonomicznej i dokonano ich interpretacji. Przedstawione opracowanie może stanowić pkt. wyjścia samodzielnego wykonania wybranych alternatywnych opcji działania.
Spis treści:
  • Teoretyczne podstawy ewaluacji ekonomicznej w opiece zdrowotnej
  • Typy technik ewaluacyjnych w opiece zdrowotnej
  • Fazy ewaluacji ekonomicznej
  • Alternatywy jako element ewaluacji ekonomicznej
  • Bariery prowadzenia i wdrażania wyników ewaluacji ekonomicznej
  • Wykorzystanie technik ewaluacyjnych

Czym jest znaczenie w Słownik na W .