wybrane zagadnienia praktyki co to znaczy
Co znaczy z praktyki lekarza rodzinnego tom 9?. Co to jest zdobywania wiedzy i poszerzania jej o.

Czy pomocne?

Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego tom 9 - nietrzymanie moczu (klasyfikacja, epidemiologia, diagnostyka i terapia)

Definicja z ang. Selected topics of general practice Volume 9 - Incontinence (classification, epidemiology, diagnosis and therapy), z niem. Ausgewählte Themen der Allgemeinmedizin Volume 9 - Inkontinenz (Klassifikation, Epidemiologie, Diagnostik und Therapie).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Continuo, Wrocław 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,171 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.35 kg
Zagadnienia: wybrane zagadnienia praktyki
ISBN: ISBN 83-89629-59-3
Opis: Wielkie tempo rozwoju medycyny obliguje lekarzy do ciągłego zdobywania wiedzy i poszerzania jej o nowe aspekty diagnostyki i leczenia schorzeń. Doktor, który pragnie leczyć swoich pacjentów wedle wiedzą medyczną opartą na faktach, musi śledzić doniesienia naukowe i badawcze. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, autorzy Wybranych zagadnień z praktyki lekarza rodzinnego przekazują zasób w najwyższym stopniu aktualnej wiedzy w dziedzinie najczęstszych schorzeń, z którymi doktor spotyka się na co dzień w swojej praktyce. W tym tomie przedstawiono między innymi problemy dotyczące epidemiologii i etiopatogenezy i klasyfikacje i rodzaje nietrzymania moczu, a również obraz kliniczny, sposoby diagnostyczne i terapeutyczne obejmujące postępowania farmakologiczne i zabiegowe u pacjentów z nietrzymaniem moczu. W niniejszym tomie zawarto także zagadnienia powiązane z pęcherzem neurogennym, nietrzymaniem moczu u kobiet w ciąży, moczeniem nocnym u dzieci i powikłania dysfunkcji pęcherza moczowego, a również wytyczne organizacji opieki nad chorym z nietrzymaniem moczu w świetle najnowszych wytycznych NFZ. Należy podkreślić, iż tematy przedstawione w dziewiątym tomie tej serii zostały - jak zawsze - dobrane na podstawie sugestii lekarzy rodzinnych i są owocem dyskusji w czasie wielu spotkań szkoleniowo-naukowych realizowanych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.
Spis treści:
 • Przedmowa
 • Czy nietrzymanie moczu to wyzwanie dla lekarzy rodzinnych?
 • Epidemiologia i etiopatogeneza nietrzymania moczu
 • Klasyfikacja i rodzaje nietrzymania moczu
 • Diagnostyka zaburzeń trzymania moczu
 • Diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu u kobiet w Polsce z punktu widzenia praktyki doktor rodzinnego. Nieinwazyjne sposoby diagnostyki i leczenia
 • Przydatność badań urodynamicznych w diagnostyce i leczeniu nietrzymania moczu u kobiet
 • Współczesne aspekty leczenia farmakologicznego chorych z nietrzymaniem moczu
 • Leczenie fizykoterapeutyczne u chorych z wysiłkowym nieotrzymaniem moczu
 • Pęcherz nadreaktywny - patofizjologia, diagnostyka i nowe perspektywy terapeutyczne.
 • Pęcherz neurogenny - etiopatogeneza, diagnostyka, możliwości leczenia
 • Nowe sposoby leczenia pęcherza nadreaktywnego
 • Możliwości rehabilitacji pęcherza neurogennego
 • Leczenie operacyjne nietrzymania moczu u kobiet
 • Nowe możliwości chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - TFS (Tissue Fixation Mechanizm)
 • Operacyjne leczenie nieotrzymania moczu z uwzględnieniem własnej sposoby ''3-2-1''
 • Zabiegi operacyjne powiększania i zastępowania pęcherza z użyciem jelit: wskazania, służące techniki operacyjne, wyniki i powikłania u dorosłych i dzieci
 • Powikłania nieleczonych i nieskutecznie leczonych dysfunkcji pęcherza moczowego
 • Moczenie nocne u dzieci
 • Moczenie nocne: współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie
 • Zaburzenia w oddawaniu moczu towarzyszące anatomicznym nieprawidłowościom układu moczowego
 • Ciąża a nietrzymanie moczu
 • Sposobność wykorzystania żurawiny amerykańskiej w profilaktyce i leczeniu chorób dróg moczowych
 • Holistyczna opieka nad chorym z nietrzymaniem moczu
 • Nietrzymanie moczu - zasady współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Czym jest znaczenie w Słownik na W .