dziura ozonowa co to znaczy
Definicja Ozonowa Dziura. Co to jest naturalnej warstwy otaczającej Ziemię. Ozon powstaje w.

Czy pomocne?

Definicja Ozonowa Dziura

Co to znaczy: To zjawisko polegające na znacznym ubytku ozonu z jego naturalnej warstwy otaczającej Ziemię. Ozon powstaje w atmosferze z tlenu, a do tego procesu potrzebne jest światło. Za dziurę ozonową można uznać taki obszar w warstwie ozonowej, w którym stężenie ozonu spadło o 50%. Przyczyną dziury ozonowej są emitowane do atmosfery gazy – głównie freony (których emisję już znacznie ograniczono), ale także metan i tlenki azotu. Ozon jest niezbędny w atmosferze, ponieważ chroni organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym (UV) emitowanym przez Słońce. Znaczne ubytki ozonu spowodowały, że do powierzchni Ziemi dociera duża porcja promieniowania UV, dlatego m.in. opalanie się bez zastosowania preparatów z odpowiednim filtrem może być niebezpieczne dla skóry. Promieniowanie UV działa szkodliwie także na oczy.

Czym jest Dziura ozonowa znaczenie w Słownik na D .