odczyn roztworów wodnych co to znaczy
Definicja Wodnych Roztworów Odczyn. Co to jest roztwory zasad. A jaki odczyn mają wodne roztwory.

Czy pomocne?

Definicja Wodnych Roztworów Odczyn

Co to znaczy: Odczyn kwaśny mają wodne roztwory kwasów, zasadowy – roztwory zasad. A jaki odczyn mają wodne roztwory soli? Rozpuszczalne w wodzie sole nie tylko ulegają procesowi dysocjacji elektrolitycznej, ale również hydrolizie. Hydroliza soli to reakcja odwracalna zachodząca między kationem lub/i anionem pochodzącym z dysocjacji soli a cząsteczką wody. Hydrolizie ulegają wszystkie sole z wyjątkiem soli mocnych kwasów i mocnych zasad, np. K2SO4 , NaCl (odczyn roztworu wodnego tych soli jest obojętny). wodne roztwory soli pochodzących od mocnych kwasów i słabych zasad mają odczyn kwaśny --> hydroliza kationowa, np.: wodne roztwory soli pochodzących od mocnych zasad i słabych kwasów mają odczyn zasadowy --> hydroliza anionowa, np.: wodne roztwory soli pochodzących od słabych kwasów i słabych zasad mają w przybliżeniu odczyn obojętny (aby dokładnie określić odczyn, należy porównać wartości stałych dysocjacji słabego kwasu i słabej zasady) hydroliza --> kationowo-anionowa, np.: W tym przypadku roztwór ma odczyn praktycznie obojętny, gdyż Kzasady ≅ Kkwasu, ale w przypadku np. metanianu (mrówczanu) amonu odczyn jego roztworu wodnego jest słabo kwaśny (pH < 7), gdyż:

Czym jest Odczyn roztworów wodnych znaczenie w Słownik na O .