podsumowanie co to znaczy
Definicja Podsumowanie. Co to jest aktywne chemicznie: wchodzą w reakcje z metalami aktywnymi.

Czy pomocne?

Definicja Podsumowanie

Co to znaczy: wzór ogólny wybrane właściwości alkohol R–OH Związki aktywne chemicznie: wchodzą w reakcje z metalami aktywnymi, halogenowodorami; biorą udział w reakcjach eliminacji wody, utleniania do aldehydów lub ketonów, jak również do kwasów karboksylowych, reakcjach estryfikacji. Otrzymywanie: z halogenków alkilowych, przez redukcję aldehydów i ketonów, utlenianie alkenów lub w wyniku fermentacji alkoholowej (etanol). enol R–CH=CH–OH Nietrwałe związki, nie występujące w stanie wolnym, przegrupowują się do aldehydów i ketonów (tautomeria keto-enolowa). tiol R–SH Związki o charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu. fenol Ar–OH Fenole reagują z metalami, zasadami, ulegają substytucji elektrofilowej: bromowaniu, nitrowaniu, alkilowaniu, halogenowaniu. Otrzymywanie: z chlorobenzenu oraz kwasu benzenosulfonowego. eter R–O–R Etery alifatyczne są mało reaktywne; etery cykliczne znalazły zastosowanie w laboratoriach chemicznych jako związki poprawiające rozpuszczalność soli i katalizatory.

Czym jest Podsumowanie znaczenie w Słownik na P .