teoria elektronowa lewa co to znaczy
Definicja Lewisa Elektronowa Teoria. Co to jest przyjmujący parę elektronową (akceptor). Kwas ma.

Czy pomocne?

Definicja Lewisa Elektronowa Teoria

Co to znaczy: Założenia teorii Lewisa: Kwas to atom, cząsteczka lub jon przyjmujący parę elektronową (akceptor). Kwas ma właściwości elektronoakceptorowe np. posiada niecałkowicie zapełnioną powłokę zewnętrzną: BF3, H+, Cu2+. Zasada to atom, cząsteczka lub jon dostarczający parę elektronową (donor). Zasada ma właściwości elektronodonorowe (ma wolną parę elektronową): H2O, NH3, Cl–, CN–. Między kwasem a zasadą przebiega reakcja zobojętniania, w wyniku której tworzy się tzw. addukt (kwasowo-zasadowy kompleks Lewisa) z wiązaniem koordynacyjnym (transfer pary elektronowej od zasady do kwasu).

Czym jest Teoria elektronowa Lewisa znaczenie w Słownik na T .