przyrody ochrona co to znaczy
Czym jest OCHRONA PRZYRODY. Medycyna zasobów przyrody, mająca na uwadze zarówno dobro przyrody, jak.

Czy pomocne?

Co to jest OCHRONA PRZYRODY

Definicja z ang. NATURE CONSERVATION, z niem. SCHUTZ DER NATUR.

Co oznacza: - działalność przeciwstawiająca się rabunkowemu użytkowaniu zasobów przyrody, mająca na uwadze zarówno dobro przyrody, jak i dobro człowieka będącego jej częścią. Obejmuje zarówno zagadnienia ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, jak także powiązane z racjonalnym gospodarowaniem zasobami przyrody i działalnością naukową i edukacyjną. Celom tym służy między innymi ustanawianie chronionych obiektów albo obszarów chronionych, na których korzystanie z zasobów przyrody jest zakazane albo podlega specjalnym ograniczeniom W Polsce to są między innymi parki narodowe (21), rezerwaty przyrody (około 1000), pomniki przyrody (kilka tys.), obszary chronionego krajobrazu. Częścią o.p. jest ochrona środowiska, obejmująca ochronę wód, powietrza i gleby.

Czym jest OCHRONA PRZYRODY znaczenie na Słownik na O .