organizmy osiadłe co to znaczy
Czym jest OSIADŁE ORGANIZMY. Medycyna danym podłożu. O.o. są rośliny, grzyby wielokomórkowe, sporo.

Czy pomocne?

Co to jest OSIADŁE ORGANIZMY

Definicja z ang. He settled ORGANISM, z niem. Er ließ sich ORGANISMUS.

Co oznacza: - organizmy, które w stadium dojrzałym stale bytują na danym podłożu. O.o. są rośliny, grzyby wielokomórkowe, sporo pierwotniaków i zwierząt wodnych z różnych grup systematycznych (nigdy kręgowce); na przykład gąbki, jamochłony, liliowce, wybrane małże i ślimaki, skorupiaki ( na przykład pąkle), mszywioły, osłonice. Z osiadłym trybem życia regularnie wiąże się u zwierząt wykształcanie szczególnych organów czepnych albo drążenie kanałów i norek w podłożu; sporo o.o. tworzy kolonie. Symetria ciała jest przeważnie promienista (również jako właściwość wtórna).

Czym jest OSIADŁE ORGANIZMY znaczenie na Słownik na O .