dializa co to znaczy
Co znaczy Dializa. Czym jest tętniczo-żylną /shunt/, umożliwiającą podawanie heparyny, poprzez.

Czy pomocne?

Definicja Dializa

Definicja z ang. Dialysis, z niem. Dialyse.

Co to znaczy: chorzy dializowani mają zwykle założoną na stałe przetokę tętniczo-żylną /shunt/, umożliwiającą podawanie heparyny,
poprzez zabiegiem należy po konsultacji z lekarzem prowadzącym podać osłonowo antybiotyki by nie doszło do zakażenia shuntu, z kolei sam zabieg powinien być przeprowadzony dzień po dializie, by zminimalizować ryzyko powikłań (heparyna jest już nieaktywna),
nie należy podawać niesteroidowych leków przeciwzapalnych ani leków metabolizowanych
poprzez nerki,
znaczna część chorych dializowanych jest zakażonych wzw, pacjent powinien wykonać badania i szczepienia ochronne,
regularnie rozwija się u pacjentów wtórna nadczynność przytarczyc, co należy brać pod uwagę przy analizie radiogramów,

Czym jest Dializa znaczenie w Słownik na D .