uzębienia okresy co to znaczy
Co znaczy Okresy Uzębienia. Czym jest Moment Wymiany Uzębienia 4 Uzębienie Stałe Uzębienie Mleczne.

Czy pomocne?

Definicja Okresy Uzębienia

Definicja z ang. The teeth periods, z niem. Die Zähne Zeiträume.

Co to znaczy: Lista treści
1 Uzębienie Mleczne
2 Uzębienie Mieszane
3 Moment Wymiany Uzębienia
4 Uzębienie Stałe
Uzębienie Mleczne
Uzębienie Mieszane
moment uzębienia mieszanego rozpoczyna się z chwilą pojawienia się I zębów trzonowych w żuchwie /6.0/, a kończy z chwilą wyrznięcia się stałych kłów górnych /11.6/ i trwa przeciętnie /5.6/.jest więc o 3 miesiące dłuższy od okresu wymiany uzębienia.

moment Wymiany Uzębienia
6.3-11.6

moment wymiany uzębienia rozpoczyna się wymianą siekaczy przyśrodkowych w żuchwie /6.3/, a kończy z chwilą wyrznięcia się stałych kłów górnych /11.6/ i trwa przeciętnie /5.3/.
Uzębienie Stałe

Czym jest Okresy Uzębienia znaczenie w Słownik na O .