narzędzia usuwanie co to znaczy
Co znaczy Usuwanie Narzędzia. Czym jest zmiękczenie zębiny/ co umożliwi obejście /aby-pass/, obfite.

Czy pomocne?

Definicja Usuwanie Narzędzia

Definicja z ang. removal Tools, z niem. Entfernungs-tools.

Co to znaczy: nakropienie preparatu chelatującego na bazie EDTA /zmiękczenie zębiny/ co umożliwi obejście /aby-pass/,
obfite płukanie podchlorynem sodu i wodą utlenioną powodując pienienie może wysunąć narzędzie,
można spróbować wprowadzenia dwóch cienkich pilników Hedstroema,
najpewniejszą sposobem jest zastosowanie ultradźwięków, gdzie wprowadzony obok narzędzia pilnik skutkuje wysuwanie się narzędzia aż do momentu gdy jest możliwe jego usuwanie pensetą.
Zbiór Masseranna
trepany o średnicy 1,1mm-2,4mm /ostre metalowe rurki o ostro zakończonej z jednej strony powierzchni/,
ekstraktor,
kleszczyki,
po zmiękczeniu zębiny preparatami chelatującymi na bazie EDTA, trepanem obejmuje się złamane narzędzie wycinając wokół niego tunel do połowy jego długości. następnie zakłada się ekstraktor i zaciska go dzięki śruby i wykonuje kilka obrotów w celu jego wysunięcia.

Czym jest Usuwanie Narzędzia znaczenie w Słownik na U .