prenylowane białka prenylated co to znaczy
Definicja prenylowane białka (ang. prenylated proteins, isoprenylated proteins). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja prenylowane białka (ang. prenylated proteins, isoprenylated proteins)

Co znaczy:

Opis hasła
Produkty postranslacyjnej lipidowej modyfikacji białek zwanej Žprenylacją. Występują we wszystkich komórkach eukariotycznych. Proces prenylacji białek katalizowany jest przez trzy enzymy (prenylotransferazy białkowe) różniące się specyficznością w stosunku do substratu białkowego. Przyłączone do białek grupy lipidowe to najczęściej geranylogeranyl (20 atomów węgla) lub Žfarnezyl (15 atomów węgla). Prenylowane białka pełnią w komórkach istotne funkcje biologiczne, biorą udział w procesie przekazywania sygnałów wewnątrz komórek (Ž heterotrimeryczne białka G), podziałów komórkowych (Ž białka Ras) i transporcie wewnątrzkomórkowym (Žbiałka Rab). Asocjacja z błonami biologicznymi możliwa dzięki prenylacji jest warunkiem biologicznej aktywności tych białek. Zahamowanie prenylacji białek Ras w komórkach nowotworowych ulegających niekontrolowanym podziałom powoduje, że nie asocjują one z błoną komórkową, następuje więc przerwanie kaskady przekazywania sygnałów i zahamowanie procesu nowotworzenia. Trwają intesywne badania nad poszukiwaniem inhibitorów farnezylotransferazy białkowej (FTazy) prenylującej białka Ras. Inhibitory te mogą mieć zastosowanie jako leki przeciwnowotworowe nowej generacji (eks).

Czym jest prenylowane białka (ang. prenylated proteins, isoprenylated proteins) znaczenie w Słownik na P .