dermatozy zawodowe co to znaczy
Co znaczy w rolnictwie. Epidemiologia?. Co to jest rolników. Brakuje danych na temat czynników.

Czy pomocne?

Dermatozy zawodowe w rolnictwie. Epidemiologia, etiopatologia, czynniki ryzyka

Definicja z ang. Dermatoses career in agriculture. Epidemiology, aetiology, risk factors, z niem. Dermatosen Karriere in der Landwirtschaft. Epidemiologie, Ätiologie, Risikofaktoren.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,238 str., Wymiary: 160 x 240 mm , Waga: 0.42 kg
Zagadnienia: dermatozy zawodowe
ISBN: ISBN 83-88063-81-2
Opis: Świadczenia medycyny pracy praktycznie nie docierają do rolników. Brakuje danych na temat czynników ryzyka, co uniemożliwia wprowadzenie skutecznej profilaktyki dermatoz zawodowych, np. na etapie badań wstępnych młodzieży podejmującej naukę zawodu rolnika. Brak systemowych, adekwatnych do rangi problemu, rozwiązań jest bolączką nie tylko w naszym państwie. Systematyczne badania dotyczące dermatoz zawodowych w rolnictwie przeprowadzono jak dotąd jedynie w Finlandii i USA. Odmienne mechanizmy ubezpieczeń, inny profil produkcji rolnej, różnice technologiczne, klimatyczne, kulturowe, a nawet genetyczne nie pozwalają na prostą transpozycję wyników badań i skopiowanie cudzych rozwiązań. Motywem podjęcia badań przedstawionych w niniejszej monografii było wypełnienie istniejącej luki przez systematyczne przestudiowanie epidemiologii, etiopatogenezy i czynników ryzyka dermatoz zawodowych pośród polskich rolników.
Spis treści:
  • Dlaczego powstała ta podręcznik? Do kogo jest skierowana? Podziękowania 1. Zarys historyczny 2. Epidemiologia 3. Przegląd czynników etiologicznych 4. Czynniki ryzyka 5. Aspekty prawne Rodział 6. Postacie dermatoz zawodowych u rolników 7. Wywiad i badanie dermatologiczne Rodział 8. Testy diagnostyczne in vivo Rodział 9. Testy diagnostyczne in vitro Rodział 10. Orzekanie Załącznik 1. Przykład orzeczenia z rozpoznaniem rolniczej zawodowej choroby skóry Załącznik 2. Przykład zgłoszenia rolniczej zawodowej choroby skóry Załącznik 3. Wykaz gotowych alergenów przydatnych w diagnostyce dermatoz zawodowych u rolników Załącznik 4. Pestycydy, ich stężenia i rozpuszczalniki w testowaniu alergii kontaktowej Załącznik 5. Wykaz opracowań na temat czynników szkodliwych miejsca pracy i dermatologii zawodowej Załącznik 6. Wykaz opracowań poszerzających wiedzę na temat ogólnej patologii i kliniki przedstawionych chorób skóry Załącznik 7. Wykaz materiałów oświatowych dla rolników na temat higieny pracy i chorób zawodowych skóry Piśmiennictwo Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na D .