piramida wieku populacji co to znaczy
Czym jest PIRAMIDA WIEKU W POPULACJI. Medycyna osi rzędnych zaznacza się klasy wieku, z kolei na.

Czy pomocne?

Co to jest PIRAMIDA WIEKU W POPULACJI

Definicja z ang. PYRAMID AGE POPULATION, z niem. PYRAMID Fähigen.

Co oznacza: - graficzne przedstawienie rozkładu wiekowego populacji. Na osi rzędnych zaznacza się klasy wieku, z kolei na osi odciętych - liczebność osobników w poszczególnych klasach w formie poziomych kolumn, których środki znajdują się w pionowej osi piramidy. Przyjmuje się, iż w populacjach rozwijających się (tzn. gdy liczba osobników młodych znacznie przeważa nad starymi) piramida ma kształt zaostrzony i szeroką podstawę. W populacjach wymierających piramida jest znacznie szersza u góry niż na dole. Populacje ustabilizowane charakteryzują się niewielkimi różnicami w liczebności poszczególnych klas wieku. Interpretacja p.w. w p. wymaga dużej ostrożności, a w szczególności uwzględnienia specyfiki cyklu rozwojowego danej populacji i zjawisk sezonowych (nie ma sensu na przykład w razie gatunków owadów zimujących wyłącznie w formie jaj lub ryb ginących po tarle i tak dalej).

Czym jest PIRAMIDA WIEKU W POPULACJI znaczenie na Słownik na P .