polimorfizm długości co to znaczy
Definicja polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych lub polimorfizm restrykcyjny (ang.

Czy pomocne?

Definicja polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych lub polimorfizm restrykcyjny (ang. restriction fragments length polymorfizm)

Co znaczy:

Skrót
RFLP

Opis hasła
Polimorfizm restrykcyjny, powstaje w wyniku mutacji typu substytucji, delecji lub insercji w sekwencji DNA rozpoznawanej przez enzym restrykcyjny. Skutkiem takich mutacji jest zmienna długość fragmentów restrykcyjnych (RFLP), jaka powstaje w wyniku trawienia genomowego DNA odpowiednią restryktazą. Polimorfizm restrykcyjny jest markerem genetycznym reprezentowanym zwykle przez dwa allele, jeden z miejscem cięcia dla enzymu restrykcyjnego i drugi pozbawiony tego miejsca. Polimorfizm wykrywa się przez hybrydyzację Southerna zużyciem sondy komplementarnej do sekwencji DNA, pokrywającej miejsce cięcia DNA przez dany enzym restrykcyjny. Polimorfizm restrykcyjny złożony jest to polimorfizm powtarzających się motywów sekwencji o różnej długości tzw. mikro- lub minisatelitów. Zaletą tego typu polimorfizmu jest występowanie w populacji kilku lub kilkunastu różnych alleli tego samego markera różniących się liczbą powtórzeń danego motywu. W efekcie po cięciu odpowiednim enzymem restrykcyjnym (tnącym poza powtarzalnym motywem), powstająfragmenty DNA o różnej długości. Ogromna zmienność populacji pozwala na wykorzystanie RFLP do identyfikacji poszczególnych osobników w dochodzeniu ojcostwa lub kryminalistyce, na podstawie analizy niewielkiej próbki genomowego DNA.

Czym jest polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych lub polimorfizm restrykcyjny (ang. restriction fragments length polymorfizm) znaczenie w Słownik na P .