analiza statystyczna co to znaczy
Co znaczy statystyczna w psychologii i pedagogice?. Co to jest adeptów psychologii i pedagogiki.

Czy pomocne?

Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice

Definicja z ang. Statistical analysis in psychology and pedagogy, z niem. Die statistische Analyse der Psychologie und Pädagogik.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, wyd. 3, Oprawa: miękka foliowana,608 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.95 kg
Zagadnienia: analiza statystyczna
ISBN: ISBN 83-01-14042-9
Opis: Przystępny i nowoczesny książka podstaw statystyki dla adeptów psychologii i pedagogiki! - Napisany z myślą o czytelnikach, którym nie przychodzi łatwo studiowanie tej dyscypliny. - Wprowadza w zagadnienia z zakresu statystyki opisowej i indukcyjnej, planowania eksperymentów, statystyki nieparametrycznej, testów psychologicznych i statystyki wielozmiennowej. - Zawiera liczne przykłady, schematy, tabele i tablice statystyczne, pomagające w lepszym zrozumieniu prezentowanych treści, a również zdobyciu uporządkowanej wiedzy. Książka przeznaczony dla studentów psychologii i pedagogiki, a również socjologii i innych nauk społecznych. Stanowi niezastąpioną pomoc przy ilościowym opracowaniu danych eksperymentalnych i korelacyjnych z własnych badań.
Spis treści:
 • Przedmowa
 • CZĘŚĆ I. PODSTAWY STATYSTYKI
 • 1. Podstawowe definicje statystyki
 • 2. Rozkłady liczebności i ich przedstawienie graficzne
 • 3. Zapis statystyczny
 • 4. Miary tendencji centralnej
 • 5. Miary zmienności, skośności i kurtozy
 • 6. Prawdopodobieństwo i rozkład dwumianowy
 • 7. Krzywa normalna
 • 8. Regresja i korelacja
 • 9. Pobieranie prób i rozkład z próby
 • 10. Oszacowanie i rozkład t
 • 11. Testowanie hipotez - średnie
 • 12. Testowanie hipotez - inne statystyki
 • 13. Badanie liczebności z zastosowaniem chi-kwadrat
 • CZĘŚĆ II. PLANOWANIE EKSPERYMENTÓW
 • 14. Struktura i planowanie eksperymentów
 • 15. Badanie wariancji - klasyfikacja jednoczynnikowa
 • 16. Badanie wariancji - klasyfikacja dwuczynnikowa
 • 17. Badanie wariancji - klasyfikacja trójczynnikowa
 • 18. Procedury porównań wielokrotnych
 • 19. Pomiary powtarzane i inne plany eksperymentalne
 • 20. Badanie kowariancji
 • CZĘŚĆ III. STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA
 • 21. Statystyka rang
 • 22. Nieparametryczne testy istotności
 • CZĘŚĆ IV. TESTY PSYCHOLOGICZNE I STATYSTYKA WIELOZMIENNOWA
 • 23. Zagadnienia statystyczne konstruowania testów
 • 24. Błędy pomiaru
 • 25. Przekształcanie wyników - normy
 • 26. Niektóre techniki wielozmiennowe
 • 27. Regresja wielokrotna i badanie wariancji
 • 28. Badanie czynnikowa
 • Bonus. Tablice statystyczne
 • A. Rzędne i obszary pod krzywą normalną
 • B. Wartość krytyczną t
 • C. Wartość krytyczna chi-kwadrat
 • D. Wartość krytyczna współczynnika korelacji
 • E. Przekształcenie r na zr
 • F. Wartości krytyczne F
 • G. Wartości krytyczne współczynnika korelacji rangowej Spearmana
 • H. Prawdopodobieństwa powiązane z wartościami zaobserwowanymi s współczynnika korelacji rangowej Kendalla
 • I. Wartości krytyczne i quasi-krytyczne dolnej połowy rozkładu W4 i ich poziom prawdopodobieństwa dla testu znaków rangowych Wilcoxona
 • J. Współczynnik wielomianów ortogonalnych
 • K. Wartości krytyczne dolnej połowy rozkładu R1 w teście rang dla dwóch prób niezależnych
 • L. Wartości krytyczne statystyki rozstępu studentyzowanego
 • M. Wartości krytyczne statystyki Fmax
 • Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na A .