dewiacje wśród młodzieży co to znaczy
Co znaczy wśród młodzieży. Uwarunkowania i. Co to jest dewiacyjnych zachowań współczesnej młodzieży.

Czy pomocne?

Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka

Definicja z ang. Deviations among young people. Conditions and prevention, z niem. Abweichungen bei den jungen Menschen. Bedingungen und Prävention.

Autor (autorzy) Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka:
Szczegóły wydania Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,396 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.73 kg
Zagadnienia w Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka: przeciwskazania, dewiacje wśród młodzieży, skutk
ISBN Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka: ISBN 83-233-1421-7
Opis Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka: Robota stanowi próbę interdyscyplinarnego ujęcia przejawów dewiacyjnych zachowań współczesnej młodzieży. Wykorzystując współczesne teorie z obszaru nauk społecznych, autorzy rozpraw ukazują oryginalne przejawy i osobowościowe i charakterystyczne dla ostatniego dziesięciolecia społeczne uwarunkowania zachowań patologicznych. Interpretacje wyników badań empirycznych i koncepcje teoretyczne koncentrują się na ukazaniu związku pomiędzy zaburzeniami emocjonalnymi i ich korelatami behawioralnymi. Prócz analiz i diagnoz, robota zawiera sporo propozycji z zakresu profilaktyki i terapii, uwzględniających współczesne teorie i doświadczenia praktyczne.
Spis treści Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka:
 • I. Osobowościowe i społeczne uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu i przestępczości młodzieży
 • 1. Kilka uwag o genezie patologicznych form zachowania się współczesnej młodzieży
 • 2. Dyssocjonalność we wczesnym dzieciństwie a zachowania przestępcze młodzieży
 • 3. Niektóre metodologiczne trudności w diagnozowaniu antyspołecznych zaburzeń osobowości
 • 4. Rozumienie genezy zaburzeń zachowania z perspektywy współczesnych koncepcji osobowości dziecka
 • 5. Niektóre korelaty osobowościowe wykolejenia przestępczego młodocianych
 • 6. Zaburzenia osobowościowe u młodzieży- psychopatia i socjopatia
 • 7. W poszukiwaniu tożsamości- od agresji potencjalnej do destruktywności
 • 8. Zapotrzebowanie na stymulację u młodzieży niedostosowanej
 • 9. Osobowościowe i społeczne predykatory zachowań przestępczych
 • 10. Rodzinne predykatory agresji fizycznej młodzieży w przypadkach społecznie trudnych
 • 11. Psychospołeczne uwarunkowania zachowań aspołecznych nieletnich sprawców przestępstw z użyciem agresji
 • 12. Zachowania agresywne a lęk u osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
 • 13. Standardy aprobowania poprzez młodzież różnych form agresji interpersonalnej
 • 14. Postawy wobec norm moralnych i przestępczości seksualnej (badania empiryczne pośród młodzieży licealnej
 • 15. Wybrane makroczynniki społeczne sprzyjające obecnie przestępczości młodzieży w Polsce na tle procesu transformacji ustrojowej
 • 16. Wykolejenie obyczajowo-przestępcze nieletnich dziewcząt w świetle czynników osobowościowych i środowiskowych
 • 17. Rodzinne uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu u dzieci
 • 18. Oczekiwania społeczne i poszukiwanie własnego "Ja" jako schemat wyjaśniający wybrane agresywne zachowania młodzieży
 • II. Czynniki warunkujące efektywność profilaktyki i resocjalizacji
 • 1. Resocjalizacja- anachronizm, utopia czy nowe wyzwanie socjopedagogiczne?
 • 2. Rozwój ku wyższym wartościom profilaktyką przestępczości
 • 3. Rodzina, sąsiedztwo i dewiacje młodzieży
 • 4. Uczeń, szkoła i przestępczość nieletnich
 • 5. Diagnoza uwarunkowań środowiskowych postaw agresywnych pośród młodzieży szkolnej
 • 6. Współczesne podkultury młodzieżowe: kontestacja czy przestępczość
 • 7. Sataniści dawniej i dziś ( wybrane objawowe aspekty zjawiska)
 • 8. Nieprzystosowanie społeczne u młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie- na przykładzie placówek szczególnych
 • 9. Odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa o szczególnej szkodliwości społecznej
 • 10. Korygowanie interakcji uczniów niedostosowanych społecznie
 • 11. przypadek rodzinna nieletnich przestępców
 • 12. przypadek rodzinna nieletnich, wobec których wydano prawomocne orzeczenia sądowe w Polsce w latach 1985-1994
 • 13. Zaburzenia w zachowaniu się dzieci matek odbywających karę pozbawienia wolności
 • 14. Permisywizm i rygoryzm społeczeństwa jako ramy interwencji resocjalizacyjnej na tle współczesnych tendencji w przestępczości nieletnich
 • 15. Sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych wykorzystywane poprzez Centre for Faith and Justice w Dublinie
 • 16. Koncepcja zróżnicowanych oddziaływań jako szansa dla współczesnej resocjalizacji
 • 17. Młodzież przed sądem
 • 18. Sztuka jako medium działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych. Komunikat
Definicja DNA Pasją Mojego Życia:
Co to jest odczytów z lat 1966-1999 o społecznej roli nauk przyrodniczych Obawy, jakie budzą zdumiewające możliwości inżynierii genetycznej, nadzieje powiązane z wykorzystywaniem badań genetycznych do leczenia dewiacje wśród młodzieży. uwarunkowania i profilaktyka co znaczy.
Definicja DOJRZAŁOŚĆ - Encyklopedia Zdrowia:
Co to jest coraz większą wagę przywiązuje się do tego co niezwykle istotnego etapu w naszym życiu. Liczba osób wkraczających w wiek dojrzały w dobrym zdrowiu, z poczuciem, iż ich wymagania zostały wypełnione dewiacje wśród młodzieży. uwarunkowania i profilaktyka krzyżówka.
Definicja Diagnoza Z Języka W Medycynie Chińskiej:
Co to jest medycynie chińskiej jest pierwszym w Polsce podręcznikiem diagnostyki tradycyjnej medycyny chińskiej. Dokładnie podręcznikiem jednej z technik diagnostycznych, podstawowych dla owej medycyny. Do jej dewiacje wśród młodzieży. uwarunkowania i profilaktyka co to jest.
Definicja Duchowy Aspekt Leku Homeopatycznego - Ukryty Sens Choroby:
Co to jest dolegliwości pojawiają się przypadkowo czy także niosą ze sobą jakieś ukryte przesłanie? Lekarz Didier Grandgeorge pozwala nam odkryć wątek, który łączy cierpienie fizyczne z nieuświadomionymi dewiacje wśród młodzieży. uwarunkowania i profilaktyka słownik.
Definicja Diagnoza Neuropsychologiczna - Metodologia I Metodyka:
Co to jest czytelników następna publikację z serii prezentujących poglądy i badania nad związkiem: mózg-zachowanie. W niniejszej omawiane są współczesne problemy metodologii i metodyki neuropsychologii dewiacje wśród młodzieży. uwarunkowania i profilaktyka czym jest.

Czym jest znaczenie w Słownik na D .

 • Dodano:
 • Autor: