racjonalna diagnoza leczenie co to znaczy
Co znaczy i leczenie. Wprowadzenie do medycyny?. Co to jest codzienną powinnością jest podejmowanie.

Czy pomocne?

Racjonalna diagnoza i leczenie. Wprowadzenie do medycyny wiarygodnej czyli Evidence-Based Medicine.

Definicja z ang. Rational diagnosis and treatment. Introduction to medicine that is reliable Evidence-Based Medicine., z niem. Rational Diagnose und Behandlung. Einführung in die Medizin, die zuverlässig, Evidence-Based Medicine..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Aktis, Łódź 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,318 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.54 kg
Zagadnienia: racjonalna diagnoza leczenie
ISBN: ISBN 83-916794-6-2
Opis: Adresatem tej książki jest doktor praktyk, którego codzienną powinnością jest podejmowanie decyzji dotyczących diagnozowania i leczenia pacjentów. Wiedzy, którą przekazuje Racjonalna diagnoza i leczenie, nie ma w podręcznikach medycyny. Jest ona rozproszona w artykułach i publikacjach, do których niełatwo dotrzeć. Jej posiadanie w wielkim stopniu decyduje o tym, czy doktor podejmuje trafne decyzje. Podręcznik wskazuje, w jaki sposób zamieniać wiedzę zawartą w publikacjach medycznych na wiadomości użyteczne w postępowaniu z konkretnym pacjentem. Ukazuje, jak racjonalnie wykorzystywać publikacje medyczne w szerszym kontekście zagadnień, które w praktyce wpływają na decyzje lekarskie. Pokazuje relacje pomiędzy indywidualnym doświadczeniem lekarza a doświadczeniem uzyskiwanym w sposób kontrolowany przez badania naukowe. Nie tj. jednak robota poświęcona wyłącznie problemom zdobywania doświadczenia w medycynie. Przekonująco ukazuje myślenie empiryczne jako istotny element wpływający na decyzje lekarskie: tak samo jak myślenie dedukcyjne wynikające ze znajomości systemu leczonych schorzeń, tak jak uwzględnianie kwestii etycznych i empatyczne rozumienie problemów pacjenta. Podręcznik stanowi wprowadzenie do EBM – medycyny opartej na dowodach, ale jest jednocześnie czymś więcej. Mówi czym jest współczesna medycyna, w której dowody kliniczne stają się niezwykle ważne, ale w której inne wartości nie przestają być istotne. Napisana jest prostym językiem. Jest pozycją, którą obowiązkowo powinni poznawać studenci. Jednocześnie napisana jest tak, iż zainteresuje lekarzy, którzy studia już dawno mają za sobą. Nawet jeżeli dysponują wszechstronnym doświadczeniem w praktykowaniu medycyny, z książki tej dowiedzą się rzeczy frapujących.
Spis treści:
  • SKRÓCONY Lista TREŚCI Wprowadzenie 1. Podstawy decyzji klinicznej 2. Wiarygodność i znaczenie danych klinicznych 3. Klasyfikacja chorób 4. Diagnoza 5. Doświadczenie lekarza 6. Randomizowana próba kliniczna 7. Medycyna i nauki humanistyczne 8. Jak krytycznie czytać czasopisma medyczne Piśmiennictwo. Indeks. Aneks do wydania polskiego

Czym jest znaczenie w Słownik na R .