antybiotykoterapia chorych co to znaczy
Co znaczy chorych z posocznicą i zespołem?. Co to jest diagnostyczny i leczniczy. Autorzy tej.

Czy pomocne?

Antybiotykoterapia chorych z posocznicą i zespołem uszkodzenia wielonarządowego

Definicja z ang. Antibiotic treatment of patients with sepsis and multiorgan failure syndrome, z niem. Antibiotika-Behandlung von Patienten mit Sepsis und Multiorganversagen Syndrom.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Folium, Lublin 1996, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,198 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.38 kg
Zagadnienia: antybiotykoterapia chorych
ISBN: ISBN 83-86239-11-5
Opis: Posocznica od wielu lat stanowi poważny problem diagnostyczny i leczniczy. Autorzy tej książki, rozpoczynając kilkanaście lat temu pracę w oddziale intensywnej terapii, byli świadomi zmieniających się koncepcji leczenia i oceny chorych z posocznicą. Do niedawna jedynym kryterium oceny stanu pacjenta był wstrząs. Wprowadzenie do praktyki klinicznej jednoczesnej oceny wielu narządów (rozpoznanie zespołu niewydolności wielonarządowej) stworzyło możliwość oceny i prognozowania przebiegu posocznicy. Z drugiej wszakże strony, w warunkach polskiego lecznictwa stałą bolączką jest brak ustalonych standardów antybiotykoterapii, co nie tylko utrudnia leczenie, ale często jest powodem jego niepowodzenia. Prezentowana podręcznik przedstawia zasady rozpoznawania, antybiotykoterapię i ocenę przebiegu leczenia chorych z posocznicą. Autorzy czynią to w oparciu o aktualne piśmiennictwo, standardy obowiązujące w oddziałach intensywnej terapii na świecie i własne, bogate doświadczenia.
Spis treści:
 • 1. Infekcja, bakteriemia, posocznica i zespół uszkodzenia wielonarządowego
 • 2. Obraz kliniczny zespołu uszkodzenia wielonarządowego (MOF) w posocznicy
 • 3. Ogólne zasady antybiotykoterapii
 • 4. Penicyliny
 • 5. Cefalosporyny i karbapenemy
 • 6. Antybiotyki aminoglikozydowe i monobaktamy
 • 7. Inne antybiotyki
 • 8. Chemioterapeutyki
 • 9. Najczęstsze zakażenia bakteryjne spotykane w oddziale intensywnej terapii i ich leczenie
 • 10. Zapalenie płuc
 • 11. Antybiotykoterapia w niewydolności nerek
 • 12. Uogólnione zakażenia grzybicze u chorych w oddziale intensywnej terapii
 • 13. Immunoglobuliny w profilaktyce i leczeniu infekcji

Czym jest znaczenie w Słownik na A .