chirurgia dziecięca co to znaczy
Co znaczy Chirurgia dziecięca?. Co to jest mechanizmów fizjologicznych i patologicznych u dzieci.

Czy pomocne?

Chirurgia dziecięca

Definicja z ang. Paediatric surgery, z niem. Kinderchirurgie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, wyd. 1, Oprawa: twarda,864 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 1.70 kg
Zagadnienia: chirurgia dziecięca
ISBN: ISBN 83-200-3066-8
Opis: To jest nowoczesny książka, uwzględniający odrębności mechanizmów fizjologicznych i patologicznych u dzieci. Opiera się na aktualnej wiedzy z takich dziedzin, jak embriologia, genetyka, anatomia topograficzna, anestezjologia i epidemiologia. Podaje najnowsze sposoby diagnozowania (także prenatalnego), a również leczenia chirurgicznego i laparoskopowego występujących u dzieci wad i schorzeń. W książce omówiono między innymi choroby chirurgiczne i wady wrodzone i nabyte układów pokarmowego, nerwowego, rozrodczego, wydalniczego i oddechowego, ścian klatki piersiowej i powłok brzusznych, a również wady rozwojowe twarzy i czaszki, wodogłowie, guzy śródpiersia i nadnerczy, choroby i wady tarczycy, trzustki i śledziony, nadciśnienie wrotne, choroby dróg żółciowych i zakażenia układu kostno-stawowego. Przedstawiono ((także leczenie operacyjne bliźniąt zrośniętych, przeszczepianie narządów jamy brzusznej i najnowsze sposoby chirurgii małoinwazyjnej. Publikacja przeznaczona jest dla chirurgów dziecięcych i ogólnych. Korzystać z niej mogą (((także lekarze rodzinni i pediatrzy.
Spis treści:
 • Wstęp CZĘŚĆ OGÓLNA
 • Rozwój chirurgii dziecięcej w Polsce
 • Anestezjologia i intensywna leczenie dzieci
 • Zakażenia w chirurgii dziecięcej
 • Znaczenie obrazowej diagnostyki prenatalnej (USG/ECHO) dla chirurga dziecięcego CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
 • Wrodzone zarośnięcie przełyku
 • Wrodzona przepuklina przeponowa
 • Wrodzona niedrożność dwunastnicy
 • Wrodzone zarośnięcie jelita cienkiego
 • Wady odbytu i odbytnicy
 • Choroba Hirschsprunga
 • Obumierające zapalenie jelit
 • Niedrożność smółkiwa jelita
 • Zaburzenia zwrotu jelit
 • Wady powłok jamy brzusznej
 • Wodogłowie u dzieci
 • Wady rozszczepowe układu nerwowego
 • Zespół wynicowania i wierzchniactwa
 • Leczenie operacyjne bliźniąt zrośniętych
 • Wady rozwojowe w chirurgii twarzy i czaszki
 • Wady wrodzone ściany klatki piersiowej
 • Wady rozwojowe układu oddechowego
 • Nabyte schorzenia płuc i opłucnej
 • Guzy śródpiersia
 • Odpływ żołądkowo-przełykowy
 • Przerostowe zwężenie odźwiernika
 • Zdwojenia przewodu pokarmowego
 • Patologia prtzwoedu żółtkowo-jelitowego
 • Wgłobienie jelita
 • Zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci
 • Nieswoiste zapalenia jelit
 • Zaparcie i zaburzenia trzymania stolca
 • Nadciśnienie wrotne u dzieci
 • Zarośnięcie dróg żółciowych
 • Torbiele przewodu żółciowego wspólnego
 • Schorzenia chirurgiczne śledziony
 • Wrodzone i nabyte choroby trzustki
 • Choroby tarczycy
 • Guzy nadnercza
 • Przepuklina pachwinowa i pępkowa
 • Wady rozwojowe nerek
 • Wodonercze
 • Olbrzymi moczowód
 • Odpływ pęcherzowo-moczowodowy
 • Zastawka cewki tylnej
 • Spodziectwo
 • Obojniactwo
 • Wnętrostwo
 • Zespół ostrej moszny
 • Pęcherz neurogenny
 • Zakażenia układu kostno-stawowego
 • Przeszczepianie narządów jamy brzusznej u dzieci
 • Chirurgia małoinwazyjna
 • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na C .