cukrzycowe choroby serca co to znaczy
Co znaczy Cukrzycowe choroby serca?. Co to jest aktualnie choroba ta stała się jedną z największych.

Czy pomocne?

Cukrzycowe choroby serca

Definicja z ang. Diabetic heart disease, z niem. Diabetische Herzkrankheit.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Via Medica, Warszawa 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,561 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 1.44 kg
Zagadnienia: cukrzycowe choroby serca
ISBN: ISBN 83-7258-287-4
Opis: Częstość zachorowań na cukrzycę jest tak spora, iż aktualnie choroba ta stała się jedną z największych epidemii. Każda forma hiperglikemii wykazuje bezpośrednie albo pośrednie działanie angiotoksyczne i prowadzi do rozwoju powikłań dotyczących raczej układu sercowo-naczyniowego. U chorych na cukrzycę obserwuje się bardzo zwiększone wskaźniki zapadalności, chorobowości i umieralności wskutek choroby niedokrwiennej serca. Cukrzycowe choroby serca stanowią ważny problem społeczny i ekonomiczny. Prócz epidemicznego występowania charakteryzują się one odrębnością patogenezy, diagnostyki, terapii i prewencji. Dlatego tak istotne jest opracowanie skutecznych metod zapobiegania dalszemu zwiększaniu się liczby chorych, a również wczesne rozpoznawanie i intensywne leczenie cukrzycy i chorób współistniejących. Niniejsza monografia przedstawia cukrzycowe choroby serca w sposób całościowy, dlatego powinna zainteresować nie tylko diabetologów i kardiologów, lecz także lekarzy innych specjalności. Czytelnicy znajdą w niej oceny epidemiologiczne i socjometryczne, patofizjologiczną koncepcję wieloskładnikowej molekularnej patogenezy cukrzycowych chorób serca i praktyczne zalecenia dotyczące postępowania klinicznego. Podręcznik ta jest wspólnym dziełem ponad 30 diabetologów i kardiologów z wiodących ośrodków w państwie. Pisząc ją, autorzy korzystali z własnych bogatych doświadczeń i z dorobku światowego piśmiennictwa. Nowa, aktualna wiedza w dziedzinie kardiodiabetologii stwarza szansę nie tylko na nowe, lecz i bardziej skuteczne sposoby leczenia chorych.
Spis treści:
  • Część I. SPOŁECZNA I EPIDEMIOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA CHORÓB SERCA W SUBPOPULACJI OSÓB Z CUKRZYCĄ 1. Medyczne, społeczne i ekonomiczne obciążenia powiązane z epidemią cukrzycy 2. Epidemiologia choroby niedokrwiennej serca w populacji chorych na cukrzycę. Wskaźniki światowe 3. Epidemiologia choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z cukrzycą typu 2 w Polsce
  • Część II. PATOGENEZA NADZAPADALNOŚCI, NADCHOROBOWOŚCI I NADUMIERALNOŚCI Wskutek CHORÓB SERCA W SUBPOPULACJI OSÓB Z CUKRZYCĄ 4. Charakterystyka cukrzycowych chorób serca i systemów aterogenezy 5. Genetyczne uwarunkowania aterogennego wpływu cukrzycy 6. Genetyczne podłoże ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Dyslipidemie pierwotne 7. Toksyczne działanie hiperglikemii 8. Dyslipidemia cukrzycowa 9. Angiotoksyczne działanie nasilonego w cukrzycy stresu oksydacyjnego 10. Nadciśnienie tętnicze a choroby serca i naczyń u osób z cukrzycą 11. Mikroalbuminuria jako niezależny czynnik ryzyka nefropatii cukrzycowej, aterogennej dyslipidemii, nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca 12. Patogeneza i farmakoterapia zaburzeń czynności śródbłonka i nadkrzepliwości i upośledzenia fibrynolizy powodowanych poprzez cukrzycę 13. Wpływ cukrzycy na wydzielanie i aktywność angiotensyny II. Układ renina-angiotensyna w patogenezie zaburzeń sercowo-naczyniowych 14. Mechanizm zapalny i jego wskaźniki jako system aterogennego wpływu cukrzycy, dyslipidemii, otyłości i zespołu metabolicznego 15. Interakcja menopauzy z cukrzycą w patogenezie makroangiopati 16. Insulinooporność - zespół metaboliczny: nowe, globalne ujęcie prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego 17. Taktyka zintegrowanej prewencji cukrzycy typu 2 i miażdżycy tętnic
  • Część III. INTENSYFIKACJA LECZENIA CUKRZYCY Zorientowana NA PREWENCJĘ CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO 18. Cele i mierniki jakości leczenia cukrzycy 19. Intensyfikacja niefarmakologicznego leczenia cukrzycy zorientowana na prewencję miażdżycy 20. Kontrola ilości i jakości tłuszczów w żywieniu zmniejszająca ryzyko miażdżycy 21. Wysiłek fizyczny (trening leczniczy) w prewencji i leczeniu cukrzycy i miażdżycy 22. Intensyfikacja farmakologicznego leczenia cukrzycy typu 2 w celu prewencji angiopatii cukrzycowej 23. Kardioselektywność hipoglikemizujących pochodnych sulfonylomocznika i jej znaczenie terapeutyczne
  • Część IV. DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA CHORYCH NA CUKRZYCĘ 24. Ogólne zasady rozpoznawania choroby niedokrwiennej serca u osób z cukrzycą. Algorytmy i rekomendacje 25. Diagnostyka chorób układu sercowo-naczyniowego u osób z cukrzycą 26. Nieme niedokrwienie serca u chorych na cukrzycę 27. Odnerwienie serca u chorych na cukrzycę 28. Ostre zespoły wieńcowe u chorych na cukrzycę 29. Zasady leczenia stabilnej choroby wieńcowej u chorych na cukrzycę 30. Farmakoterapia choroby niedokrwiennej serca i chorób układu sercowo-naczyniowego w cukrzycy - niektóre problemy 31. Kardiomiopatia cukrzycowa
  • Część V. LECZENIE CHORÓB SERCA U OSÓB Z CUKRZYCĄ 32. Przewlekła niewydolność serca u chorych na cukrzycę 33. Zaburzenia rytmu serca u chorych na cukrzycę - patogenetyczne ujęcie prewencji i leczenia 34. Zaburzenia rytmu serca i przewodnictwa u chorych na cukrzycę - diagnostyka i modyfikacje przebiegu klinicznego 35. Postępowanie kardiologiczno-interwencyjne w chorobie niedokrwiennej serca - odrębności zależne od wpływu cukrzycy 36. Rewaskularyzacja chirurgiczna tętnic wieńcowych u chorych na cukrzycę - nowe doświadczenia, większe możliwości 37. Cukrzyca u chorych po transplantacji serca 38. Intensyfikacja postępowania w zespole stopy cukrzycowej - zapobieganie amputacji Posłowie

Czym jest znaczenie w Słownik na C .