diagnoza stanu psychicznego co to znaczy
Co znaczy psychicznego sprawcy a rozstrzygnięcia?. Co to jest rozstrzygnięcia w procesie karnym.

Czy pomocne?

Diagnoza stanu psychicznego sprawcy a rozstrzygnięcia w procesie karnym

Definicja z ang. Diagnosis of mental perpetrator of a settlement in a criminal trial, z niem. Die Diagnose der geistigen Urheber einer Siedlung in einem Strafprozess.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2002, wyd. 1, Oprawa: twarda,250 str., Wymiary: 130 x 205 mm , Waga: 0.42 kg
Zagadnienia: diagnoza stanu psychicznego
ISBN: ISBN 83-7333-131-X
Opis: Podręcznik "Diagnoza stanu psychicznego sprawcy a rozstrzygnięcia w procesie karnym" jest poświęcona problemowi uzyskiwania poprzez organy procesowe wiedzy o stanie psychicznym dorosłych sprawców przestępstw i wykorzystywaniu jej w procesie karnym. To jest pierwsze w Polsce opracowanie zawierające wyniki badań empirycznych obrazujących praktykę zasięgania dowodu z opinii biegłych psychiatrów i psychologów i korzystania z tych opinii w przeciągu całego postępowania karnego - od momentu powołania biegłych aż do zastosowania danych zawartych w opiniach w orzekaniu. Badaniem zostały objęte akta spraw karnych z I kwartału 1997 roku z trzech sądów rejonowych i trzech sądów wojewódzkich z Krakowa, Bielska-Białej i Katowic. Ewa Habzda-Siwek jest pracownikiem naukowym Katedry Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorem nauk prawnych i magistrem psychologii. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień z pogranicza prawa i psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem psychologicznych aspektów nieprzystosowania społecznego
Spis treści:
  • 1. Stan psychiczny sprawcy jako element dowodu
  • 2. Cel, zakres i sposób badań
  • 3. Powołanie biegłych psychiatrów i psychologów w świetle przeprowadzonych badań
  • 4. Diagnoza stanu psychicznego sprawcy w opiniach psychiatrycznych
  • 5. Diagnoza stanu psychicznego sprawcy w opiniach psychologicznych
  • 6. Rozstrzygnięcia sądu powiązane z ustaleniami dotyczącymi stanu psychicznego sprawcy
  • Wnioski końcowe

Czym jest znaczenie w Słownik na D .