dlaczego przywiązujemy marki co to znaczy
Co znaczy Dlaczego przywiązujemy się do marki?. Co to jest produktami. Spora ich część zaspokaja te.

Czy pomocne?

Dlaczego przywiązujemy się do marki?

Definicja z ang. Why do we cling to the brand?, z niem. Warum klammern wir uns an die Marke?.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, wyd. 1, Oprawa: twarda,160 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.48 kg
Zagadnienia: dlaczego przywiązujemy marki
ISBN: ISBN 83-60083-10-X
Opis: Konsument musi dzisiaj dokonywać wyboru pomiędzy licznymi produktami. Spora ich część zaspokaja te same potrzeby w podobny sposób. Przedsiębiorstwa, posługując się wieloma technikami, zachęcają nabywców do zakupu swoich towarów. Wyobrażenia sprzedawane razem z rzeczywistymi towarami to marki produktów wszechobecne na dzisiejszym rynku. Szczególnie ciekawym problemem w tej dziedzinie są psychologiczne wyznaczniki przywiązania do marki. Mogą nimi być: - skrystalizowane przekonania na temat marki produktu - zgodność obrazu marki z wizerunkiem własnej osoby - więź emocjonalna, jaką tworzy nabywca z daną marką - satysfakcja z marki - świadomość marki. Badaniem tych właśnie zagadnień zajmuje się w swej książce Anna Maria Zawadzka, która poszukuje odpowiedzi na pytanie: dlaczego przywiązujemy się do marki?
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • Część I. WARTOŚĆ I SIŁA MARKI. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PREFERENCJI NABYWCZYCH 1. Obraz marki w umyśle nabywcy. Skojarzenia składające się na wartość marki. 2. Wyznaczniki wartości marki. Konstrukcja metod pomiarowych. 3. Mechanizmy poznawcze stanowiące o sile marki.
  • Część II. PRZYWIĄZANIE DO MARKI PRODUKTU I WYZNACZNIKI PRZYWIĄZANIA 4. Definicja przywiązania do marki produktu. 5. Psychologiczne wyznaczniki przywiązania do marki produktu. Przegląd badań 6. Wyznaczniki przywiązania do marki i typ kategorii produktu. Teoretyczne podstawy modelu.
  • Część III. WYZNACZNIKI PRZYWIĄZANIA, TYP KATEGORII I PRZYWIĄZANIE NABYWCY DO MARKI. ANALIZY EMPIRYCZNE 7. Poszukiwanie wartości i przywiązanie do marki - badanie 6. 8. Typ kategorii, poszukiwanie wartości i przywiązanie do marki - badanie 7. 9. Wartości symboliczne produktu i przywiązanie do marki - badanie 8. 10. Wartości społeczne produktu i przywiązanie do marki - badanie 9. Podsumowanie Bibliografia, indeksy

Czym jest znaczenie w Słownik na D .