dostępność opieki zdrowotnej co to znaczy
Co znaczy zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób?. Co to jest wielu rozpraw. Autorzy tego.

Czy pomocne?

Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce

Definicja z ang. Availability of health care and social assistance for the elderly in Poland, z niem. Verfügbarkeit der Gesundheitsversorgung und Sozialhilfe für ältere Menschen in Polen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,446 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.75 kg
Zagadnienia: dostępność opieki zdrowotnej
ISBN: ISBN 83-233-2138-8
Opis: Starzenie się społeczeństw i skutki tego zjawiska to temat wielu rozpraw. Autorzy tego opracowania starają się odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: Czy i na ile mechanizm opieki zdrowotnej w Polsce jest przygotowany do realizacji opieki nad stale zwiększającą się populacją osób starszych? W tym celu przeprowadzono analizę wpływu przemian zachodzących od kilku lat w polskim systemie ochrony zdrowia na realizację opieki nad ludźmi w wieku podeszłym. Próbę zbadania tego problemu podjęto w ramach międzynarodowego programu CLESA (Comparison of Longitudinal European Studies on Ageing), finansowanego poprzez Unię Europejską, a przekazywana czytelnikom publikacja zbiorczo przedstawia rezultaty przeprowadzonych badań. Należy podkreślić, iż opracowanie to jako jedyne na rynku wydawniczym przedstawia tak wnikliwą analizę zmian dostępności opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla ludzi starszych w Polsce. Autorzy tej publikacji i uczestnicy projektu mają nadzieję, iż dostarczy ona osobom kształtującym politykę zdrowotną i organizatorom ochrony zdrowia wielu argumentów na rzecz tworzenia programów i podejmowania odpowiednich działań wspierających ludzi starych w ich środowisku życia, dla badaczy będzie źródłem inspiracji do prowadzenia wnikliwych badań dostępności świadczeń a dla studentów zdrowia publicznego – usystematyzowanym zbiorem informacji z okresu niezwykle ciekawych przemian w ochronie zdrowia w Polsce.
Spis treści:
  • SKRÓCONY Lista TREŚCI Część 1. Problemy zdrowotne i opieka nad starzejącym się społeczeństwem Część 2. Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce w latach 1990-2004 Część 3. Sposób funkcjonowania mechanizmów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w odniesieniu dowybranych problemów zdrowotnych osób starszych Podsumowanie Lista ważniejszych aktów prawnych

Czym jest znaczenie w Słownik na D .