ultrasonografia inne metody co to znaczy
Co znaczy inne metody obrazowania w diagnostyce?. Co to jest monografię ''Ultrasonografia i inne.

Czy pomocne?

Ultrasonografia i inne metody obrazowania w diagnostyce nadnerczy

Definicja z ang. Ultrasound and other imaging methods in the diagnosis of adrenal, z niem. Ultraschall und anderen bildgebenden Verfahren bei der Diagnose von Nebennieren.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa 2004, wyd. 1, Oprawa: twarda,127 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.38 kg
Zagadnienia: ultrasonografia inne metody
ISBN: ISBN 83-918591-3-4
Opis: Istnieje kilka powodów by oddawaną do rąk Czytelników monografię ''Ultrasonografia i inne sposoby obrazowania w diagnostyce nadnerczy'' uznać za opracowanie o randze szczególnej. Przede wszystkim choroby nadnerczy skupiają uwagę lekarzy wielu specjalności - m. in. internistów, kardiologów, hypertensjologów, endokrynologów, pediatrów czy chirurgów. Stanowią one przyczynę wielu postaci nadciśnienia tętniczego zazwyczaj o ciężkim przebiegu, gdzie określenie prawidłowego rozpoznania daje choremu szansę trwałego wyleczenia i chroni go przed najpoważniejszymi następstwami nadciśnienia tętniczego. Choroby nadnerczy prowadzą także do rozwoju szeregu zaburzeń endokrynologicznych, gdzie wdrożenie właściwego leczenia w decydującym stopniu zmienia losy pacjenta. Ostatnie dekady XX wieku i początek XXI wieku stworzyły szerokie możliwości obrazowania nadnerczy - co obok rozwoju metod biochemicznych stanowi podstawę nowoczesnej diagnostyki chorych z podejrzeniem zmian w ich obrębie. Należy mocno podkreślić, iż w omawianej dziedzinie dokonuje się stały postęp odzwierciedlający oczekiwania stawiane nowoczesnej diagnostyce współczesnej medycyny. sposoby obrazowania nadnerczy wykraczają poza ultrasonografie i obejmują tomografię komputerową, rezonans magnetyczny czy badania izotopowe. Zupełnie nowe możliwości daje wprowadzenie pozytronowej tomografii emisyjnej. Należy przypuszczać, iż diagnostyka nadnerczy może zostać wzbogacona w przyszłości o jeszcze inne bardziej czułe techniki. Dodatkowym walorem oddawanej do rąk Czytelników monografii należy fakt, iż jej Autorzy należą do grona najwybitniejszych znawców omawianego zagadnienia, a sporo wprowadzonych poprzez nich metod należy do pionierskich w naszym państwie. O znakomitej merytorycznej stronie monografii zaważyło także, iż Autorzy przenoszą wprowadzane sposoby do praktyki opierając się na współpracy z najlepszymi ośrodkami klinicznymi w naszym państwie.
Spis treści:
  • Anatomia okolic nadnerczowych i obrazy prawidłowych nadnerczy
  • Wprowadzenie do obrazowania guzów nadnerczy
  • Sposoby obrazowe w diagnostyce nadnerczy
  • Ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scyntygrafia, pozytronowa tomografia emisyjna – PTE, inne techniki obrazowe a choroby nadnerczy
  • Biopsja
  • Metodyka badań obrazowych nadnerczy: ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scyntygrafia
  • Symptomatologia obrazowa chorób nadnerczy: choroby nadnerczy przebiegające z nadczynnością, choroby nadnerczy przebiegające z prawidłową czynnością hormonalną albo niedoczynnością
  • Nadnercza u dzieci.

Czym jest znaczenie w Słownik na U .