ustawa ochronie zdrowia co to znaczy
Co znaczy Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego?. Co to jest psychiatryczni i osoby z zaburzeniami.

Czy pomocne?

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Definicja z ang. The Law on the Protection of Mental Health, z niem. Das Gesetz über den Schutz der geistigen Gesundheit.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Kantor Wydawniczy ABC, Kraków 2004, wyd. 1, Oprawa: twarda,437 str., Wymiary: 150 x 210 mm
Zagadnienia: ustawa ochronie zdrowia
ISBN: ISBN 83-7416-165-5
Opis: Stan prawny dziennie 1 czerwca 2004 r. Pacjenci psychiatryczni i osoby z zaburzeniami albo upośledzeniami umysłowymi wymagają szczególnego traktowania i dlatego są objęci specjalną ochroną prawną. Z tego też powodu tak istotna jest znajomość przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego pośród personelu medycznego placówek służby zdrowia specjalizujących się w leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych i personelu innych zakładów opieki zdrowotnej, a również osób prowadzących prywatną praktykę, które udzielają świadczeń medycznych. Komentarz do ustawy to pierwsze tak szerokie omówienie prawnych aspektów ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. Obok analizy przepisów samej ustawy autorka poświęciła wiele uwagi innym przepisom prawa związanym z ochroną zdrowia psychicznego. Komentarz przeznaczony jest także dla prawników: sędziów, prokuratorów i adwokatów. Powinni z niego korzystać również kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, służby mundurowe, w szczególności policjanci i żołnierze zawodowi, a również kadra zakładów penitencjarnych, ośrodków opiekuńczych i wychowawczych.
Spis treści:
  • Wprowadzenie Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
  • 1. Przepisy ogólne
  • 2. Badanie, leczenie, rehabilitacja i opieka i pomoc
  • 3. Postępowanie lecznicze – przyjęcie do szpitala psychiatrycznego
  • 4. Przyjęcie do domu pomocy społecznej
  • 5. Postępowanie przed sądem opiekuńczym
  • 6. Ochrona tajemnicy
  • 7. Przepisy karne, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy przejściowe i końcowe Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na U .