działanie kształceniu pracy co to znaczy
Co znaczy kształceniu i pracy socjalnej?. Co to jest odnoszących się do świata działania. Punktem.

Czy pomocne?

Działanie w kształceniu i pracy socjalnej

Definicja z ang. Operation in education and social work, z niem. Der Betrieb in den Bereichen Bildung und Sozialarbeit.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,284 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.39 kg
Zagadnienia: działanie kształceniu pracy
ISBN: ISBN 83-7164-472-6
Opis: Książkę cechuje intencja skonstruowania zarysów pojęciowych odnoszących się do świata działania. Punktem odniesień autora jest tematyka edukacji, a szczególnie sfera kształcenia dorosłych. [...] Zwłaszcza poddano analizie następujące zagadnienia: - problem kultury edukacyjnej i jej ewolucję w odniesieniu do innych kultur, w które jest wpisana, na przykład kultury organizacji ekonomicznej i społecznej; - podstawowe definicje, wykorzystywane w zakresie kształcenia i pracy socjalnej, umiejscowione precyzyjnie w wymienionych kulturach; - problem aktywności mentalnych i dyskursywnych (zamysł, projekt, ewaluacja, sedno, znaczenie eta), towarzyszących działaniom i powiązanych z nimi; - problem samej aktywności badawczej, postrzeganej jako organizacja działań, intencjonalnie ukierunkowanych na tworzenie wiedzy. Ze Wstępu do wydania polskiego
Spis treści:
  • Przedmowa 1. Nowe drogi profesjonalizacji 2. Wiedza ogólna, zdolności, kompetencje, badanie pola konceptualnego 3. Co ''przedstawia'' projekt? Objaśnienie definicje ''projekt'' 4. Mechanizm ewałuacji. Podejście do aktu ewaluacji 5. Jednostkowość działania: kilka narzędzi analizy 6. Konstruowanie sensu, nadanie znaczenia w podejściu do praktyki społecznej 7. Preferencje zaangażowania, wyobrażenia finalizujące i wartości uznawane 8. Stanowienie pola dyskursu praktyki w polu badania 9. ''Semantyka działania'' i semantyka pojmowalności działań - przykład kształcenia Leksykon pojęć. Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na D .