dziecko trudnościami rozwoju co to znaczy
Co znaczy Dziecko z trudnościami w rozwoju?. Co to jest wczesnodziecięcego, nadpobudliwości.

Czy pomocne?

Dziecko z trudnościami w rozwoju

Definicja z ang. A child with difficulties in development, z niem. Ein Kind mit Schwierigkeiten bei der Entwicklung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,156 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.28 kg
Zagadnienia: dziecko trudnościami rozwoju
ISBN: ISBN 83-7308-568-8
Opis: W książce poruszane są m. in. zagadnienia autyzmu wczesnodziecięcego, nadpobudliwości psychoruchowej, współwystępowania Zespołu Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi u dzieci z dysleksją, występowania trudności w uczeniu się matematyki, edukacji i pomocy rodzinie dzieci z wadą słuchu, zagadnienia terapii i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.  Adresatami mogą być specjaliści pracujący na co dzień z dziećmi mającymi trudności w rozwoju, rodzice, studenci i wykładowcy kierunku – pedagogika specjalna.
Spis treści:
 • Wstęp
 • Problemy wychowania w teoriach pedagogicznych i w wiedzy potocznej rodziców
 • Symptomy wytwórcze u dziecka w wieku szkolnym — fazy diagnozy psychologicznej
 • Dzieci zagubione we własnym świecie - historia odkrycia autyzmu wczesnodziecięcego
 • Teoria rozwoju umysłowego J. Piageta i przetwarzanie informacji u dzieci autystycznych
 • Nadpobudliwość psychoruchowa
 • Współwystępowanie Zespołu Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi u dzieci z dysleksją
 • Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki — dyskalkulia rozwojowa
 • Komputer w edukacji uczniów głuchych
 • Pomoc i poradnictwo rodzinie dziecka z wadą słuchu
 • Empatia a postawa wobec przemocy (w świetle badań korelacyjnych)
 • Wpływ pływania i rehabilitacji w wodzie na rozwój psychomotoryczny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), zespołem Downa i autystycznych
 • Zadania terapeutyczne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Indywidualne programy terapeutyczne

Czym jest znaczenie w Słownik na D .