rewalidacja indywidualna co to znaczy
Co znaczy indywidualna prowadzona metodą dobrego?. Co to jest nauczycieli, wychowawców, rodziców i.

Czy pomocne?

Rewalidacja indywidualna prowadzona metodą dobrego startu - scenariusze zajęć klas I - IV szkoły specjalnej

Definicja z ang. Individual rehabilitation conducted by a good start - lesson plans of classes I - IV special school, z niem. Individuelle Rehabilitation nach einem guten Start durchgeführt - Stundenpläne der Klassen I - IV Sonderschule.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: WSiP, Warszawa 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,240 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.42 kg
Zagadnienia: rewalidacja indywidualna
ISBN: ISBN 83-0207199-4
Opis: Podręcznik ta adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli, wychowawców, rodziców i osób pracujących nad usprawnieniem rozwoju psychofizycznego dzieci lekko upośledzonych umysłowo. Poszukiwanie skutecznych sposobów pracy z tymi dziećmi zaprząta uwagę zarówno teoretyków pedagogiki specjalnej, jak i praktyków. Celem tej publikacji jest ukazanie jednej ze skuteczniejszych form pracy stosowanej w rewalidacji indywidualnej - sposoby dobrego startu. Propozycje organizacji zajęć i gotowe scenariusze lekcji, jak także zestaw piosenek z akompaniamentem z pewnością przydadzą się tym wszystkim, którzy pracują z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Spis treści:
 • Wstęp
 • CZĘŚĆ I. SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE DZIECI LEKKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO
 • 1. Kryteria i klasyfikacja upośledzenia umysłowego
 • 2. Zaburzenia rozwojowe dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
 • 3. Rewalidacja dzieci upośledzonych umysłowo w szkole specjalnej
 • 4. Rewalidacja indywidualna metodą specjalistycznej pomocy w usprawnianiu zaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych dziecka
 • 5. Sposób dobrego startu
 • 6. Przydatność sposoby dobrego startu w rewalidacji dzieci lekko upośledzonych umysłowo
 • 7. Adaptacja sposoby dobrego startu do pracy z uczniami szkoły specjalnej dla dzieci lekko upośledzonych umysłowo
 • CZĘŚĆ II. PROGRAMOWANIE ZAJĘĆ Sposobem DOBREGO STARTU W REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ
 • 1. Ogólne uwagi o metodzie dobrego startu, rola piosenki i zabawy ruchowej
 • 2. Organizacja zajęć prowadzonych sposobem dobrego startu
 • 3. Fazy zajęć usprawniających prowadzone sposobem dobrego startu. Lekcja 1 i 2
 • 4. Scenariusze lekcji. Klasa I
 • 5. Scenariusze lekcji. Klasa II
 • 6. Scenariusze lekcji. Klasa III
 • 7. Scenariusze lekcji. Klasa IV
 • CZĘŚĆ III. Zestaw PIOSENEK Z AKOMPANIAMENTEM ZASTOSOWANYCH W METODZIE DOBREGO STARTU. Klasy: I, II, III, IV
 • CZĘŚĆ IV. 1. Lista książek i śpiewników zawierających piosenki wykorzystane w tym opracowaniu
 • 2. Lista piosenek - autorzy muzyki i słów
 • 3. Karta skierowania ucznia na zajęcia rewalidacji indywidualnej
 • 4. Ramowy plan nauczania szkoły podstawowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Klasy I-VIII
 • 5. Tabela wzorów graficznych
 • 6. Tabela wzorów graficznych i towarzyszących im piosenek. Klasa I
 • 7. Tabela wzorów graficznych i towarzyszących im piosenek. Klasa II
 • 8. Tabela wzorów graficznych i towarzyszących im piosenek. Klasa III
 • 9. Tabela wzorów graficznych i towarzyszących im piosenek. Klasa IV
 • Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na R .