elektrokardiogram (EKG)

Czy pomocne?

Co to jest elektrokardiogram (EKG)

Definicja: adanie serca wykorzystujące zjawisko powstawania w mięśniu sercowym prądów o niewielkim natężeniu; elektrokardiograf wychwytuje te zmiany i przekłada je na zapis krzywej EKG; na podstawie EKG można wnioskować o zaburzeniach rytmu serca oraz zmianach spowodowanych chorobą naczyń wieńcowych (np. przebyty zawał serca) lub przerostem mięśnia sercowego